Montážní výfukový tmel 120g až do 1000 °C

Katalogové číslo
02506
Záruční lhůta
24 měsíců
Skladová dostupnost
Skladem 4 ks
Běžná cena 89 Kč | Ušetříte 5 Kč
Naše cena s DPH
84 Kč
Cena bez DPH
69.42 Kč
ks

Montážní výfukový tmel 120g až do 1000 °C

Parametry:

Barva: šedá
Úplné vytvrzení: 24 hodin
Odolnost: -40 ° C až 1100 ° C
Doba použitelnosti: 18 měsíců

Vlastnosti:

-konzistence gelu
-odolné vůči teplotě
-chemicky odolné

Použití:

Určeno pro opravy, montáž a utěsnění výfukových systémů (např. Kolektorů, tlumičů) v motorových vozidlech a konstrukce, montáže a utěsnění poškozených šamotových, kovových a keramických trubek, přívod a odvod spalin a kapalin.

Výhody:

-Neteče, ideální pro svislé povrchy.
-pro opravy prvků pracujících při vysokých teplotách.
-pro opravu kouřovodů, pro vložení krbových vložek.

Návod k použití:

Lepení:

     1. Lepené povrchy by neměly obsahovat žádné nečistoty (prach, vodu, mastnotu atd.). Kovové povrchy je třeba odmastit.
     2. Lepidlo naneste na jeden z povrchů, rovnoměrně rozložte a spojte prvky.
     3. Během 5 minut můžete nastavit polohu prvků.

Utěsnění:

     1. Spára / štěrbina musí být zbavena nečistot (prachu, vody, maziva atd.).
     2. Naneste lepidlo a rozmažte hladkou stěrkou namočenou ve vodě.
     3. Během 5 minut. můžete nastavit polohu prvků.

Bezpečnost:

Obsahuje: metakřemičitan dvojsodný (ES č .: 229-912-9)

NEBEZPEČÍ:

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít
P303 + P361 + P353 - V případě kontaktu s kůží (nebo vlasy): okamžitě odstranit / odstranit veškeré kontaminované oblečení. Opláchněte kůži vodou / sprchou.
P305 + P351 + P338 - V případě kontaktu s očima: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny. Pokračujte v oplachování.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah / nádobu na skládku s nebezpečným odpadem

Zobrazit celý popis
Recenze
0 recenze produktu Montážní výfukový tmel 120g až do 1000 °C
0%
Doposud není napsána žádná recenze.
Dotaz
Jméno a příjmení
E-mail *
Telefon *
Text k dotazu - Montážní výfukový tmel 120g až do 1000 °C
Aktuální cena produktu je 84 Kč s dph
Váš e-mail  
Recenze k produktu Montážní výfukový tmel 120g až do 1000 °C